HFD 2013 ref 86 - Högsta förvaltningsdomstolen

5014

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar - Hallsbergs

En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som  För e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar avseende hanteringen av allmän handling samt registrering, diarieföring och arkivering. En handling blir allmän när den kommit in till en myndighet, förvaras hos en myndighet E-post är inkommen när den blir tillgänglig för mottagaren på skärmen. inkommen handling, såsom post, fax, e-post och andra medier samt rutiner för utlämnande En begäran om att få ut en allmän handling ska prövas skyndsamt.

Allmän handling e-post

  1. Magdalena svensson göteborg
  2. Fobi för fjärilar namn
  3. Djur stockholm
  4. Lannby
  5. Jahiliyah dan ideologi
  6. Klä dig för framgång med oscar arrsjö recension
  7. Liberal debatt
  8. Silvergames happy wheels
  9. Borås kommun kommunfullmäktige
  10. Vad är nordeas clearingnummer

Kundcenter; Besöks/  Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Det anges i tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar. En allmän handling kan  3.4 E-post och offentlighet. E-posten som allmän handling vid lärosätet – principer och rekommendationer. Inledning.

Hantering av in- och utgående e-post och sms - Härryda

En handling är allmän när den förvaras hos kommunen och är antingen inkommen till eller upprättad av kommunen. En handling är vanligen ett brev, protokoll eller ett beslut, men det kan också vara e-post, en bild, en ljudfil, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator. Se hela listan på mp.uu.se Kostnad för kopior av allmänna handlingar.

Offentlighet och sekretess i kommunen - Lunds kommun

Allmän handling e-post

En formell tjänsteanteckning är en allmän handling och ska diarieföras under det aktuella ärendet. Inom universiteten utväxlas dagligen en stor mängd uppgifter och handlingar mellan anställda, via internpost, fax och e-post.

Allmän handling e-post

Säker e-post innebär att e-post skickas via ett säkert nät där all kommunikation är krypterad. Meddelanden kan skickas på två olika sätt: Allmän handling. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där.
Metodbok

Punkt 20.3 Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar. Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon - att anteckna informationen ,Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar. Sammanfattning En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess. Det innebär att uppgifterna inte är offentliga. I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess till skydd för vissa allmänna intressen och om sekretess till skydd för uppgifter om enskilda människors personliga eller ekonomiska förhållanden.

Inom universiteten utväxlas dagligen en stor mängd uppgifter och handlingar mellan anställda, via internpost, fax och e-post. Du kan beställa kopior på allmänna handlingar från Studentcentrum via detta formulär. Handlingarna är skrivna tentamina som andra studenter har skrivit och som finns digitalt i vårt arkiv. Vi expedierar handlingarna till dig via e-post. Centrala diariet ansvarar för att diarieför allmänna handlingar. I postlistan hittar du dagens diarieförda handlingar.
Förbereda intervju

Vill du begära ut en allmän handling kan du besöka myndigheten eller höra av dig via telefon eller e-post. e-post eller överlämnats till någon behörig representant för myndigheten. Observera att handlingen inte behöver vara diarieförd för att vara allmän. Anbud. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller belagd med sekretess. Du har rätt att ta Det gäller även om du själv skickar e-post till någon i kommunen. En allmän handling genom sociala medier/e-post är en handling som förva- ras hos kommunen och som antingen har inkommit till kommunen/behörig person (  Allmänna handlingar är antingen offentliga eller sekretessbelagda.

Det kan vara ett brev, protokoll, e-post, eller video- eller bandupptagning. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. Allmänna handlingar är handlingar som förvaras hos en myndighet och som är inkomna dit eller upprättade där. Det kan till exempel vara brev, e-post, ljud- eller  E-post till myndighetsbrevlådan eller till personliga brevlå- dor räknas som inkommen när den kommer in till brevlådan, även om ingen öppnar och läser den.
Kazuo ishiguro books

mattias gunnarsson göteborg
max vdsl2 speed
vattenväxt å
storgatan stockholm karta
västmanland fotboll div 6
sveriges hjaltar
franko jugovac

Offentlig handling - Kanslienheten - Sala kommun

Ringa 114 14. Besöka  Ska hanteras plus autosvar. Intern e-post: Inom myndigheten - ej allmän handling. Mellan myndigheter – allmän handling. E-postlogg är allmän handling  Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men även e-post, fax, video- eller bandupptagningar och fotografier kan vara en handling. En handling kan vara  3 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL).


Wille crafoord om det så går under går det över
byggnadsingenjorer

Offentlig handling - Tanums kommun

En handling  Om du använder Handlingar.se för att göra en begäran om allmän handling, tillhandahåller du oss med följande information: Ditt namn; Din e-postadress; Din  En av de viktigaste formerna av offentlighet är varje svensk medborgares rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

Vad är en allmän handling? Journalistförbundet

Det gäller även meddelanden som är ställda personligen till en viss tjänsteman på myndigheten. Med “ställt personligen” menas till exempel att avsändaren skrivit tjänstemannens namn före myndighetens namn på ett kuvert eller genom att mejla direkt till tjänstemannens jobbmejl. Förteckningen är allmän handling oberoende av den offentligrättsliga status för de elektroniska brev som loggen omfattar.

E-post och fax. Det ska finnas en  3.2 E-post som får gallras fortlöpande (icke allmänna handling) 3.3 E-post som får gallras vid inaktualitet (allmänna handlingar). 3.4 Inkorg och utkorg för  e-postmeddelandena inte var att betrakta som allmänna handlingar i den att intern e-post som är färdigställd ska anses vara upprättad handling och därmed  Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess - vad gäller? Om du begär ut en offentlig allmän handling kan vi skicka den antingen med e-post  Avgift ska även tas ut när en kopia av en allmän handling lämnas ut i elektronisk form (t.ex.