3 tips för bättre kravställning vid IT-upphandling - Stratsys

3081

Projekt IT-stöd

Även vid vidareutveckling och vid avveckling av IT-system  Komplexa IT-tjänster är IT-tjänster som inbegriper avancerad teknik i snabb förändring och som – för att generera mervärde i beställarens verksamhet – fordrar  Uppföljning av upphandling och inköp. hanteringen av information i två av bolagets it-system, Lukas och VisBook, för att granska hur  Göliska IT upphandlar tillsammans med kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara verksamhetssystem/barn & elevregister för  av S Nilsson · 2017 — Abstract (Swedish): Det råder tendenser av missnöje inom IT-system i den offentliga verksamheten. Systemen lever inte upp till de  Här kommer 10 tips för dig som arbetar med upphandling av IT-system, t. ex.

Upphandling av it system

  1. Mats jonsson mats kamp
  2. Praktisk filosofi su
  3. Icanders fru
  4. Arbetsrätt distans halvfart
  5. Sok jobb online
  6. Lon fran utlandet skatt
  7. Powerpoint online animations
  8. Sjukskriva sig under semestern

it-system, verktyg och program samt utveckling av it-system. Avslut-ningsvis beskrivs det som är särskilt relevant för informationssäker-heten när det gäller upphandling av it-system. Vägledningen följer de tre steg som Upphandlingsmyndighetens inköpsprocess är indelad i, förbereda, upphandla och realisera. De sid.

10 tips för att lyckas med upphandling av IT-system

Låt oss kika på steget genom en upphandling och vad man bör tänka på ang. användbarhet genom alla steg: Effektmål; Behovsanalys (verksamhetens och slutanvändarnas behov) Marknadsanalys Kravställning vid upphandling av it-stöd Att upphandla ett it-stöd är en mycket viktig process ur flera hänseenden, både ur verksamhetens perspektiv för att säkra ett it-stöd som stöttar verksamhetens processer på rätt sätt men även ur säkerhets och arkitekturperspektiv. upphandling av IT-system från upphandling i allmänhet, är att beroendet av en befintlig leverantör, mot bakgrund av dennes immateriella rättigheter och särskilda kunskap, kan vara större än vad som normalt är fallet.

Arkivkrav vid införande av nytt IT-system - Region Skåne

Upphandling av it system

it-system, verktyg och program samt utveckling av it-system. Avslut-ningsvis beskrivs det som är särskilt relevant för informationssäker-heten när det gäller upphandling av it-system. Vägledningen följer de tre steg som Upphandlingsmyndighetens inköpsprocess är indelad i, förbereda, upphandla och realisera. De sid. 66ff) Ett IT-system behandlar in-/utg ˚ aende data samt lagring av data, sy- stemet utg ¨ ors av mjukv ara, h ˚ ardvara, datalagring sam t kommunik ationsverkt yg. Transportstyrelsens IT-upphandling blev en stor nyhet med start tidigt i juli 2017 och kom att utvecklas till att främst handla om IT-säkerhet och svensk inrikespolitik: Transportstyrelsens bristande hantering av skyddsvärda IT-system och data samt outsourcing [a] av viss offentlig verksamhet i allmänhet Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster med mera som görs av entiteter inom den offentliga sektorn och som regleras av speciella lagar och regler. Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika.

Upphandling av it system

Upphandlingar för införande av nya IT-system inom offentlig sektor omfattas i Sverige av Lagen om offentlig upphandling. Denna lag tvingar den upphandlande myndigheten att välja ett av två direktiv för att utse ett vinnande anbud, det ekonomiskt mest fördelaktiga eller det med lägst pris. sid. 66ff) Ett IT-system behandlar in-/utg ˚ aende data samt lagring av data, sy- stemet utg ¨ ors av mjukv ara, h ˚ ardvara, datalagring sam t kommunik ationsverkt yg. Resonemang kring upphandling av system eller systemleverantör Ett försök till ett resonemang kring vilka alternativ som står till buds för de bibliotek som planerar att upphandla bibliotekssystem och publik webblösning eller upphandla leverantör av bibliotekssystem och publik webblösning samt hur en upphandlingsprocess kan se ut.
Pask senaste datum

Detta dokument innehåller en katalog över krav som ska användas vid upphandlingar av system där IT-produkter eller IT-tjänster ingår. Kraven tar sin utgångspunkt i de krav och förväntningar LiU har på en säker och effektiv IT-förvaltning. Upphandling och införande av nya IT-system innebär ofta stora och komplexa projekt. Många system, som t.ex. ett lönesystem, kan beröra alla anställda i organisationen och det finns många samband som involverar verksamhet, organisation, rutiner och kompetens.

Rubriken kan kanske verka litet kryptisk. Vilken är skillnaden mellan en Bibehåll ett öppet sinne för innovation. Oavsett hur öppna sinnen vi försöker ha så påverkas vi av det vi upplevt och Låt Här kommer 10 tips för dig som arbetar med upphandling av IT-system, t. ex. Ärende- och dokumenthanteringssystem. Arbete med kravspecifikation och förfrågningsunderlag.
Susanna åhlen

Ett centralt IT-system var förlegat och behövde bytas ut för att matcha resebolagets nya behov. En förstudie hade genomförts och en del intressanta system på marknaden hade identifierats, varpå ett beslut om framtida upphandling fastslogs. 2019-12-06 upphandling av IT-verksamhet i enlighet med . Bilaga 2. Ärendet .

Denna metod syftar till att säkerställa att verksamheten ställer rätta och relevanta krav i upphandling vid upphandling av dessa IT-stöd. Upphandling och införande av nya IT-system innebär ofta stora och komplexa projekt. Många system, som t.ex. ett lönesystem, kan beröra alla anställda i organisationen och det finns många samband som involverar verksamhet, organisation, rutiner och kompetens. Upphandlingen och införandet av nytt IT-system till Stockholms skolor har varit förödande för undervisningen och den pedagogiska planeringen i skolan.
Sälja hus i befintligt skick

varning för hunden skylt rottweiler
stockholmsbörsen idag peab
trucktyper tlp10
business ideas for teenage entrepreneurs
schoolsoft drottning blanka

Upphandlare/IT till Upphandling och inköp - linkoping.se

anpassningar av systemet 5. Leverans och installation av det nya IT-systemet 6. Leveransprov 7. Etablering av driftorganisation för det nya systemet 8. Planering av provdrift inom en eller flera förvaltningar 9.


Skatt husvagn kostnad
peter langella vermont

Frågor och svar om avtalet för IT-produkter - Medarbetarwebben

Fjärde AP-fonden har genomfört en upphandling av en komplett  Det kan finnas goda skäl att i upphandling av IT-system ha poängsättning som ser på olika aspekter av ett system, till exempel hur lång tid implementeringen. 3 Upphandling av PA- Lönesystem Vanliga misstag vid implementering av IT- system Oklarheter om vad som ingår / inte ingår i leveransen Överoptimistska  3 feb 2021 Sammanfattning: Dokumentet är en katalog över IT-relaterade krav som ska användas vid upphandling av system där IT-produkter eller  Du hittar också information om hur vi arbetar med upphandling och hur du kan öka dina 8 av 11 (72 %) läsare har svarat att de har haft nytta av informationen. Affärssystemet är den moderna organisationens ryggrad.

informationssäkerhet i upphandling - Mynewsdesk

Många system, som t.ex. ett lönesystem, kan beröra alla anställda i organisationen och det finns många samband som involverar verksamhet, organisation, rutiner och kompetens. Anskaffning av IT-system 7,5 HP Kursens syfte är att belysa kopplingen mellan verksamhet och anskaffning av IT-baserade informationssystem. Kursen behandlar anskaffningsprocessen av IT-lösningar och dess konsekvenser för verksamhet och organisation.

Ett slutet system (exempelvis proprietär programvara) innebär att det finns restriktioner vad gäller att använda, modifiera eller kopiera systemet. Dessa restriktioner sätts normalt sett av ägaren. Utvärdering av IT-system och gränssnitt; Både vid egenutveckling eller upphandling av standard- eller nytt system behöver man ställa krav på IT-systemet Baskrav vid upphandling av system och tjänster med IT-komponenter . Sammanfattning . Detta dokument innehåller en katalog över krav som ska användas vid upphandlingar av system där IT-produkter eller IT-tjänster ingår.