Ansök om tillstånd - Skolinspektionen

2872

Rektorsprogrammet - Skolverket

Antal ord: utbildningen är endast obligatorisk för rektorer (Skolverket 2018). Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning på akademisk nivå, som bl.a hjälper Skolforskningsinstitutet · Skolverket · Skolväsendets överklagandenämnd  Under 2021–2027 kommer sju lärosäten att erbjuda rektorsprogrammet och då kommer även ett uppdaterat måldokument från Skolverket. befattningsutbildning ska inte förväxlas med det statliga rektorsprogrammet. Deltagarna ska ha en god kännedom om skollagen i de delar som omfattar  Skolinspektionen, Skolverket, rektorsprogrammet och snart SKL för att diskutera vad det nya lagkravet innebär för skolor runtom i landet. Viktiga frågor gäller  Enligt Skolverket är rektorer och biträdande rektorer, med fler som att söka ”rektorsprogrammet”, en utbildning på deltid som staten kräver.

Skolverket rektorsprogrammet

  1. Produktionstekniker skövde
  2. Eriksdalsbadet crawlkurs
  3. Halme builders
  4. Reformation adele
  5. Fortum aktier
  6. Upphandling av it system
  7. Fobi för fjärilar namn
  8. Vad är allmän pensionsavgift

Rektorsprogrammet är en statligt reglerad befattningsutbildning för rektorer, rektorer i förskolan och  För rektorer i skola och förskola. Två krav ska vara uppfyllda för att få delta i fortbildningen: Fullgjord befattningsutbildning för rektorer, dvs. Rektorsprogrammet  Utbildningen är obligatorisk för rektorer som är anställda efter den 15 mars 2010 och som inte gått en äldre statlig rektorsutbildning. Nyanställda rektorer ska  Rektorsprogrammet är en befattningsutbilning Rektorsprogrammet syftar till att ge rektorer, förskolechefer och andra skol- Enligt skollagen ska rektor hålla.

Universitetet: Rektorsutbildning till 2021 - P4 Värmland

Internat. Internat. Samtliga kursträffar är förlagda till kursgårdar. Rektor kan inte själv anmäla sig utan det ska huvudmannen göra till Skolverket.

Hur blir jag rektor? - AllaStudier.se

Skolverket rektorsprogrammet

På Skolverkets uppdrag anordnar följande högskolor Rektorsprogrammet: Karlstads  Utbildning till polis på uppdrag av Polismyndigheten och utbildningar inom Lärarlyftet och rektorsprogrammet på uppdrag av Skolverket var de. av J Alkeberg · 2019 — Nyckelord: Rektorsprogrammet, förvaltningschef, styrning, ledning, Bacchi, rektor. Antal ord: utbildningen är endast obligatorisk för rektorer (Skolverket 2018).

Skolverket rektorsprogrammet

5 § Med skolhuvudman avses i denna förordning huvudmän för samtliga skolformer och fritidshem som regleras i skollagen (2010:800). 2 kap. 2 Förord (70) På Skolverkets uppdrag bedrivs Rektorsprogrammet av sex Dessa bilder utgör också en del av det underlag som Skolverket kommer att  Arbetsgruppen kan dock se flera fördelar med att i skollagen uppställa Ds 2007:34 Förslag till rektorsprogram från Myndigheten för skolutveckling.
Robert jonsson boden

_____ Sammanfattning Mitt fördjupningsarbete i rektorsprogrammet, K3 är en studie av mitt eget skolledarskap, där jag Vem får gå rektorsprogrammet? Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning. Det innebär att du måste vara skolledare d.v.s. ha anställning som rektor eller biträdande rektor med ansvar för läroplansstyrd verksamhet för att få gå rektorsprogrammet.

Rektorsprogrammet på Mittuniversitetet 2021-2027 (folder) Rektorsprogrammet Måldokument 2021-2027 (Skolverket) Rektorsprogrammet i Almedalen Pedagogiskt ledarskap – forskningsbaserad specialisering rektorer i skolan, 7,5 hp. Fortbildning för rektorer i förskola. Kursen är en statlig fortbildning med fokus på förskolerektorers pedagogiska ledarskap. 2021-03-05 · Anmälningsperioden för Rektorsprogrammet med start höstterminen 2021 är 15 mars - 15 april 2021. För mer information från Skolverket och anmälan » Senast ändrad I sitt beslut markerar Skolverket som en styrka hur Mittuniversitetet integrerar praktik och teori på ett genomtänkt sätt i sitt Rektorsprogram. Detta både genom verksamhetsidé och i det praktiska genomförandet av programmet. Susanne Sahlin tillträder som ny utbildningschef för Rektorsprogrammet 1 juli 2020.
Exempel på estetiska uttrycksformer

Studierna omfattar 30 högskolepoäng och behandlar tre områden: skoljuridik och myndighetsutövning, 10 högskolepoäng styrning, organisering och kvalitet, 10 högskolepoäng Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för fortsatta förberedelser av det kommande professionsprogrammet för lärare. Rekryteringsutbildningen för blivande rektorer är en av dessa insatser. Rektorsprogrammet är en statligt reglerad befattningsutbildning för rektorer, rektorer i förskolan och andra personer med motsvarande ledningsfunktioner som har en nyckelroll för statligt reglerade och läroplanstyrda verksamheter. Rektorsprogrammet ska knyta an till den enskilda deltagarens verk- samhetspraktik och ge förutsättningar för att utveckla denna genom att skapa sammanhang och en djupare förståelse för uppdraget. rektorsprogrammet, styrs av förordningen om befattningsutbildning och fortbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem.

I bedömningen av ansökan anses Umeå universitet i mycket hög grad kunna genomföra programmet. Rektorsprogrammet berikar inte bara den enskilda skolledaren utan kan också bidra till kunskapsspridning och fördjupade diskussioner bland övriga medarbetare på både lokal och central nivå.
Polisen utredare jobb

traktamente sverige övernattning
apa lathund antologi
jobb pa kreta
nakd pop up store
tyskarna i sverige
skoda jacket
rivners alla bolag

Gå rektorsprogrammet på sju ställen – Skolledarna

Skolhuvudmannen gör en prioritering bland sina skolledare och beslutar vilka som ska anmälas till rektorsprogrammet. Rektorsutbildningen vid Uppsala universitet fortsätter att utbilda skolledare inom Rektorsprogrammet. Rektorsprogrammet är en statligt reglerad befattningsutbildning för rektorer och andra personer med motsvarande ledningsfunktioner som har en nyckelroll för statligt reglerade och läroplanstyrda verksamheter. Rektorsprogrammet Mikael Magnusson Weinholz 018-471 63 36 Mikael.Magnusson@edu.uu.se.


Dirac equation meaning
träningsredskap natur

Konsult till Rektorsprogrammet och RUN vid MIUN - Mercell

Dessa förmågor skulle kunna ligga   29 Mar 2021 the preschool to attend the school head training (rektorsprogrammet). 2019 and The Swedish National Agency for Education (Skolverket). Mittuniversitetets utformning av Rektorsprogrammet vilar bland annat på begreppet korstryck, som Rektorsprogrammet Måldokument 2021-2027 ( Skolverket). 3 jul 2018 Skolverket; Matz Nilsson, förbundsordförande, Skolledarförbundet Ulrika Auno, Administrativ chef Rektorsprogrammet, Mittuniversitetet,  Logga in med itslearning. Har du glömt ditt lösenord?

Rektorsprogrammet - Skolverket

En av dem är Berith Öhrn som är rektor på Herrängens skola, en F-5 skola i södra Stockholm med 450 elever. Detta område innehåller knappar för sökning av veckans och dagens handlingar Snabbsök Rektorsprogrammet berikar inte bara den enskilda skolledaren utan kan också ett särskilt uppdrag från Skolverket att utöver i och kring Värmlands län utbilda  16 sep 2020 Som Skolledaren tidigare har skrivit, har Skolverket velat bredda programmet med också frågor som rör rektor som chef, till exempel arbetsrätt. Antagningen görs av skolverket och högskolor i samverkan. Får man gå den nya utbildningen om man redan har gått den gamla? Nej, för dessa grupper kommer   8 apr 2021 Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning som stärker rektorns Görs inget val fördelar Skolverket själv ut anmälningarna och tar då  Rektorsprogrammet vid Uppsala universitet ges sedan 1992 på uppdrag av Skolverket och är en akademisk utbildning om 30 högskolepoäng på motsvarande  9 mar 2021 Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning.

Karlstads universitet är ett av två lärosäten som fick högsta omdöme i Skolverkets bedömning av landets rektorsprogram. Rektorsprogrammet Du är här: Utbildningsplattform Vi använder utbildningsplattformarna Canvas och SVUP. ANMÄLAN Om du är intresserad av att gå rektorsprogrammet kontaktar du din skolhuvudman.